Het bewijs in de praktijk

Dat Nergéna ervaren is in vraagstukken en bedreven in het behalen van resultaat, zeggen we liever niet zelf. Het is beter om onze cases te laten spreken. Een greep uit onze projecten laat zien waar Nergéna voor staat en hoe we binnen een brede waaier van organisaties en uitdagingen voor oplossingen zorgen.

PROGRAMMAMANAGEMENT BANK EN VERZEKERAAR

O.a. realisatie van een effectieve en efficiënte bijzonder beheer afdeling bank, implementatie Solvency II.

PROJECTMANAGEMENT BELASTINGDIENST

Het onderdeel Toeslagen, 350 medewerkers groot, kampte met flinke achterstanden. Door structuren en systemen op het gebied van kwaliteit, workflow, performancemanagement, IT en cultuur aan te pakken, verdween de achterstand en kon de fouttolerantie van > 10% naar < 1%. De span of control van het management nam fors toe naar 100 FTE.

PROJECTLEIDING SOCIAAL DOMEIN REGIONALE EN LOKALE OVERHEID

De inkoop van nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het Sociaal Domein (Jeugdwet, Wmo en Beschermd Wonen) zijn vormgegeven middels een bestuurlijke aanbesteding. De transformatieopgave wordt gerealiseerd in co-creatie en partnerschap met de zorgaanbieders en de Nuldelijnorganisaties.

CLIËNTENPARTICIPATIE TRANSITIE JEUGDZORG

Het beleid en de inkoop van Jeugdhulp verbeteren door het te benaderen vanuit cliëntperspectief: dat was het doel van de provinciale inventarisatie die Nergéna samen met cliëntenraden in Gelderland deed. Een statement, film, website, en een aantal regiobijeenkomsten plaatsten de ondersteuningsbehoeften van jeugdigen en hun ouders op de agenda van colleges en gemeenteraden

CENTRALE OVERHEID

De inkoop van nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het Sociaal Domein (Jeugdwet, Wmo en Beschermd Wonen) zijn vormgegeven middels een bestuurlijke aanbesteding. De transformatieopgave wordt gerealiseerd in co-creatie en partnerschap met de zorgaanbieders en de Nuldelijnorganisaties.

“Onze ervaring met Nergéna is prettig. De aanpak is professioneel, deskundige ondersteuning en zowel het belang van werknemer als werkgever wordt goed bewaakt. Wat ik belangrijk vind zijn de korte lijntjes en er wordt snel gehandeld.”

“Onze ervaring met Nergéna is prettig. De aanpak is professioneel, deskundige ondersteuning en zowel het belang van werknemer als werkgever wordt goed bewaakt. Wat ik belangrijk vind zijn de korte lijntjes en er wordt snel gehandeld.”

“Onze ervaring met Nergéna is prettig. De aanpak is professioneel, deskundige ondersteuning en zowel het belang van werknemer als werkgever wordt goed bewaakt. Wat ik belangrijk vind zijn de korte lijntjes en er wordt snel gehandeld.”