Over Nergéna

Nergéna is een initiatief van Ron van Aggelen en is opgericht in 2008. Na een carrière als IT-manager waarin hij diverse veranderings- en professionaliseringstrajecten gericht op verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering heeft aangestuurd of geïnitieerd binnen bestuurlijk complexe omgevingen in zowel profit als non-profit organisaties, is hij voor zichzelf begonnen. Sinds 2012 is zijn dochter, Saskia van Aggelen, na haar studie Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan het team toegevoegd en tevens als zelfstandige aan de slag gegaan. De samenwerking tussen Ron en Saskia heeft inmiddels bij verschillende opdrachtgevers een enorm toegevoegde waarde getoond.

Wij willen organisaties, en de mensen die daarin werken, structureel helpen met hun verdere ontwikkeling, het bereiken van hun doelen en verhogen van hun resultaten.

Een inspirerend gebied

Nergéna ontleent zijn naam aan het natuurgebied in de gemeente Ede ten westen van Bennekom, waar het bedrijf statutair is gevestigd. Een van oudsher agrarisch gebied dat met succes de balans heeft gevonden tussen cultuurhistorie, wonen, natuur, recreatie en economie. Het gebied Nergéna weerspiegelt de balans die Ron en Saskia van Aggelen bij hun opdrachtgevers nastreven: door samen met de medewerkers de middelen, processen en werkwijzen op elkaar af te stemmen in lijn met uw doelstelling. Dit alles met een scherp oog voor wat er binnen en buiten uw organisatie gebeurt en leeft. De bedrijfsnaam verschilt met de naam van het gebied door het accent op de e: dit is de added value ofwel het DNA dat Ron en Saskia toevoegen aan hun inzet bij de diverse opdrachtgevers.