SASKIA VAN AGGELEN

Een resultaatgericht, loyaal hardwerkende projectleider die met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen te werk gaat. Gestart vanuit maatschappelijke betrokkenheid en interesse in politiek, beleid en bestuur. Doorgegroeid naar een ervaren ondersteuner in het publieke domein met specifieke kennis op het gebied van beleidsontwikkelingen en verandertrajecten gericht op de drie decentralisaties (Jeugd, Wmo en Participatie) en de implementatie van de Omgevingswet. Met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid en lef zet zij zaken in beweging.

Saskia van Aggelen