RON VAN AGGELEN

Een veelzijdig (IT)-manager die vanuit een multidisciplinaire invalshoek zijn omgeving positief weet te beïnvloeden en te stimuleren. Hij heeft diverse veranderings- en professionaliseringstrajecten gericht op verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering aangestuurd of geïnitieerd, zowel aan de business zijde als aan ICT-zijde. Ron heeft ICT-diensten geleverd binnen bestuurlijk complexe omgevingen in zowel profit als non-profit organisaties waarbij continuïteit van dienstverlening van cruciaal belang is. Ron heeft veel ervaring in de besturing en inrichting van IT-processen en organisaties. Hij maakt gemakkelijk de vertaalslag tussen de managementtafel en dagelijkse begeleiding van de operatie richting medewerkers en organisatie.

Ron van Aggelen